Voorbeeld: Zelf de bank spelen met uw bv

1269
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Naar aanleiding van ons artikel van vorige week, deze week een rekenvoorbeeld met betrekking tot de bank spelen met uw bv.

Stel dat een dga een eigen woning koopt voor een bedrag van € 500.000. Het inkomen van de dga is zo hoog dat alle betaalde rente kan worden afgetrokken tegen een tarief van 52%. (Het eigenwoningforfait laten we buiten beschouwing, omdat dat de vergelijking niet beïnvloedt.) Omdat de lening wordt aangegaan voor een eigen woning wordt deze afgehandeld in box 1. De te betalen rente bedraagt 5%.

De bv beschikt over voldoende liquide middelen om geld uit te kunnen lenen aan de dga. Als de dga een financiering afsluit bij de bank is hij een bedrag van € 25.000 aan rente verschuldigd. Hiervan krijgt de dga 52% terug van de belasting, dat is € 13.000. Hij betaalt aan rente € 12.000 netto.

Als de dga niet bij de bank maar bij de eigen bv leent, moet hij zakelijk handelen. Dus moet ook daar 5% rente worden betaald. Ook hier betaalt hij netto € 13.000. Bij de bv wordt de ontvangen rente van € 25.000 belast. Uitgaande van een tarief van 20% heeft dit een aanslag van € 5.000 tot gevolg.

Desgewenst kan het netto resterende bedrag van € 20.000 als dividend uitgekeerd worden naar privé. Daar is het dan wel belast tegen een tarief van 25% inkomstenbelasting. Maar ook dan is het sommetje per saldo positief.