Zorg over eigen bijdrage

1169
⏰ Leestijd: 2 minuten

oaKk8fgPer 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor verblijf in zogeheten AWBZ-instellingen fors gestegen. U hoeft zich hier echter nietzonder meer bij neer te leggen. Wij denken graag met u mee.

Veel ouderen die verblijven in een verzorgingshuis en hun familieleden schrokken zich een ongeluk toen ze in januari een brief kregen over de hoogte van de eigen bijdrage. Die is in veel gevallen namelijk flink hoger dan in 2012.

Wat is er aan de hand?

Om dekking te vinden voor de oplopende kosten van de zorg, heeft het kabinet besloten dat het eigen vermogen van mensen die verblijven in een verzorgings- of verpleeghuis zwaarder meetelt in de berekening van de eigen bijdrage. In het verleden telde het vermogen boven een bepaalde vrijstelling voor 4% mee. Dit is het fictieve rendement op het vermogen en dat wordt gezien als inkomen.

Eigen huis opeten

Sinds 1 januari 2013 is dit percentage verhoogd tot 12%. Terwijl de oude 4% voor veel mensen al nauwelijks haalbaar was. In de praktijk betekent het dus dat mensen interen op hun vermogen. In 1997 is de vermogenstoets voor mensen in het verzorgingshuis afgeschaft, zodat mensen niet ‘hun eigen huis hoefden op te eten’. Met het hoge percentage is dit schrikbeeld echter weer helemaal terug.

Welke regels zijn er voor de eigen bijdrage?

Het maximale bedrag voor de eigen bijdrage is voor 2013 bepaald op € 2.189,20 per maand. Daarbij heeft iedereen een vrijstelling van € 21.139 en voor echtparen geldt het dubbele. Daarnaast is er een extra vrijstelling (de ouderentoeslag) die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Bij de bepaling hiervan wordt gekeken naar het vermogen van twee jaar geleden.

Er zijn diverse mogelijkheden om de hogere eigen bijdrage aan de AWBZ te omzeilen. Maak een afspraak en wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen doen.