Belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers per 1 januari 2018

889
mkb
⏰ Leestijd: 2 minuten

Als ondernemer krijgt u vanaf 1 januari 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Maar welke zijn voor het mkb van belang? Hieronder vindt u de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb’ers in 2018.

Minimumloon stijgt

Met ingang van 1 januari 2018 stijgt zowel het wettelijk minimumloon als het minimumjeugdloon. Bij een volledig dienstverband wordt het wettelijk brutominimumloon voor uw personeel van 22 jaar en ouder:

  • € 1.578,- per maand
  • € 364,15 per week
  • € 72,83 per dag

Stukloon verandert

Betaalt u uw personeel op basis van stukloon? Dit blijft mogelijk in het nieuwe jaar, maar uw werknemers moeten met ingang van 2018 tenminste het minimumloon per gewerkt uur verdienen. Hiervoor moet u het aantal uren registreren dat uw personeel werkzaam is én het loon dat ze verdienen. Uit uw administratie moet blijken dat u uw werknemers gemiddeld tenminste het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht.

Voor bepaalde werkzaamheden in een bedrijfstak is het mogelijk af te wijken van de regels van stukloon. Het gaat dan om werkzaamheden waarop de werkgever onvoldoende toezicht kan houden en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om de werkzaamheden in te richten. Naar verwachting gaat deze nieuwe regel 1 januari 2018 in.

Ontvangen van premiekorting wordt eenvoudiger

Op zoek naar nieuw personeel? Het aannemen van een werkloze jongere, oudere en/of arbeidsgehandicapte wordt per 1 januari 2018 aantrekkelijker. Het wordt namelijk eenvoudiger om voor deze werknemers premiekorting te krijgen. Bent u in 2017 zelf nog verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via loonaangifte, vanaf 2018 keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar. De Belastingdienst kijkt hierbij niet alleen naar de werkgeverspremie maar naar de totale loonbelasting die u betaald. Ook als mkb’er heeft u hierdoor eerder recht op de volledige premiekorting.

No-risk premie werknemer vanaf 56 jaar

Heeft u nieuw personeel nodig? Ondernemers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, krijgen compensatie als deze werknemers uitvallen door ziekte. Het gaat hierbij om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van deze zieke werknemer over. Daarnaast leidt ziekte van de werknemer niet tot een hogere premie voor de ziektewet. Naar verwachting gaat deze wet per 1 januari 2018 in.

BTW-landbouwregeling afgeschaft

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer en maakt u gebruik van de zogenaamde landbouwregeling? Dan krijgt u met deze regeling te maken. De btw-landbouwregeling komt per 1 januari 2018 te vervallen en u gaat btw betalen over al uw goederen en diensten. Uw sector valt vanaf 2018 onder de normale btw-regeling, die voor alle ondernemers geldt. Btw voor geleverde producten en diensten kan worden teruggevraagd. Ook vervalt het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die vooral aan landbouwers worden geleverd.

Meer weten? Neem snel contact met ons op via 0348 – 407 238 of per mail info@lenkzeg.nl.

Bron: kvk.nl